0814248008

Thứ 2 - Thứ 7: 8h30 - 17h30

congtytopalu@gmail.com

Hẹn gặp

Chứng nhận chất lượng quốc tế

Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản

Thành phần hóa học JIS H4100 Xử lý bề mặt JIS H8602

 

Nhôm MAXPRO.JP đạt Class A1 trong tiêu chuẩn JIS H8602 về xử lý bề mặt Anodize xếp hạng cao nhất trong tiêu chuẩn và dùng trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt

 

Thanh nhôm MAXPRO.JP  là sản phẩm nhập khẩu qua loại hình A11 sở hữu CO giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Form AANZ theo hiệp định thương mại giữa ASEAN NEWZEALAND AUSTRALIA

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu AANZ (C/O Form AANZ) đây là loại C/O ưu đãi cung cấp cho hàng hóa của các nước ASEAN, AUSTRALIA và NEW ZEALAND lưu hành theo Hiệp định thương mại giữa ASEAN NEWZEALAND AUSTRALIA

ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng từ Bộ Khoa Học Công Nghệ Việt Nam
International Certifiation Body - Standard

 

Quyết đinh chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
International Certifiation Body - Standard

 

HỢP QUY CHUẨN QCVN 16:2017/BXD Hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây Dựng Việt Nam chỉ định.

International Certification Body- Standard

Quyết định chứng nhận về sản phẩm hàng hóa

International Certification Body- Standard

 

Chứng nhận QUALANOD được cung cấp bởi Thụy Sĩ về xử lý bề mặt ANODIZE theo phương pháp AxitSunfuric trong lĩnh vực kiến trúc

Báo cáo thử nghiệm theo chỉ thị ROHS

  • Hạn chế thành phần kim loại nặng, các chất nguy hiểm trên các thiết bị điện và điện tử.
  • Đối với sản phẩm lưu hành tại CHÂU ÂU - EU 

Báo cáo thử nghiệm theo chỉ thị REACH

Hạn chế hóa chất độc hại đối với sản phẩm lưu hành tại CHÂU ÂU - EU 

0
Hotline
Hotline
Hotline
Hotline
Hotline